Yhteistyö

Perhehoitoliitto on verkostoitunut alueellisesti, valtakunnallisesti, Pohjoismaiden kanssa sekä kansainvälisesti. Verkostojensa kautta Perhehoitoliitto vie eteenpäin tietoa muun muassa perhehoidon kokonaisuudesta ja tukiprosessin tärkeydestä.


Liitto tekee alueellista vaikuttamistyötä ja edunvalvontaa yhdessä yhdistysten kanssa jalkautumalla alueyhdistyksiin, järjestämällä alueellisia koulutuksia sekä ylläpitämällä perhehoidon kehittämis- ja vaikuttamistyöryhmää. Ryhmässä on jäseniä 14 alueyhdistyksestä. Myös Perhehoitoliiton kouluttamat mentorit voivat toimia vaikuttajina omalla alueellaan.


Merkittävä yhteistyöverkosto on Perhehoitoliiton kokoama valtakunnallinen rekrytointi- ja kehittäjäverkosto, jonka kanssa liitto pyrkii parantamaan perhehoidon prosesseja rekrytoinnista perheiden tukemiseen. Joka toinen vuosi järjestettävät valtakunnalliset lastensuojelun perhehoidon päivät toteutetaan yhdessä Pesäpuu ry:n, SOS-Lapsikylä ry:n ja Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. Päivillä on oma sivu Facebookissa.


Perhehoitoliitto kuuluu Monimuotoiset perheet -verkostoon. Verkosto koostuu 10 järjestöstä, jotka paneutuvat perhe‐elämän erityiskysymyksiin kukin omasta näkökulmastaan. Tutustu verkoston toimintaan täällä.


Kehitysvammaisten perhehoidon kehittämiseksi liitto tekee yhteistyötä Kehitysvammaliiton, Kehitysvammaisten Palvelusäätiön sekä erityishuoltopiirien, sairaanhoitopiirien ja kuntien kanssa sekä kehitysvammaperhehoidon sosiaalityöntekijöiden työryhmässä. Ikäihmisten perhehoidon yhteistyökumppaneina ovat kunnat, kuntayhtymät, kehittämishankkeet ja alan järjestötoimijat.


Mielenterveyskuntoutujien perhehoidossa yhteistyötä tehdään pääasiassa perhehoitoa järjestävien kuntien kanssa.


Merkittäviä yhteistyökumppaneita ovat myös Kuntaliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.


Perhehoitoliitto on mukana seuraavissa perhehoidon kehittämishankkeissa:


  • Tilapäishoidon yhteistyöryhmä, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
  • PePPi-hankkeen ohjausryhmä ja vaikuttamistyöryhmä

Perhehoitoliitto on jäsenenä Opintotoiminnan Keskusliitossa, Lastensuojelun Keskusliitossa, Pesäpuu ry:ssä, Kehitysvammaliitossa, SOSTE eli Suomen sosiaali ja terveys ry:ssä, Sosiaalialan työnantajat ry:ssä, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:ssä ja Raha-automaattiyhdistyksessä.


Liitolla on kaksi edustajaa Pesäpuun hallituksessa sekä edustaja Lastensuojelun Keskusliiton hallituksen varajäsenenä, sijaishuollon neuvottelukunnassa ja kansainvälisten asiain neuvottelukunnassa sekä Kehitysvammaliiton valtuustossa.