Tue toimintaamme

Perhehoito-lehti

Helppo tapa tukea Perhehoitoliiton toimintaa on tilata Perhehoito-lehti. Lehden tuotot käytetään perhehoitajien koulutukseen, vertaistukeen ja virkistykseen sekä jäsenyhdistysten tukemiseen. Tutustu myös muihin myyntituotteisiimme täällä.

Perhehoidon tukirahasto

Perhehoidon tukirahastosta myönnetään apurahoja ja avustuksia sijaisperheisiin sijoitetuille lapsille ja nuorille sekä aikuisten perhehoidossa vanhuksille, mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille. Tukea voidaan myöntää harrastuksiin, virkistysmatkoihin, loman viettoon tai muuhun perusteltuun perhehoidossa hoidettavaa ja hänen hyvinvointiaan tukevaan toimintaan. Perhehoidolla tarkoitetaan tässä yhteydessä toimeksiantosopimussuhteista perhehoitoa. Perhehoitoliiton hallitus päättää avustusten jakamisesta.


Finnish Flash ry kartutti perhehoidon tukirahastoa lahjoittamalla vuonna 2016 osan hyväntekeväisyysgolftapahtumansa tuotosta, 15 000 euroa, rahastoon.

Vilho Kovalaisen rahasto

Vilho Kovalaisen rahasto on perustettu sijoitettujen nuorten musiikkiharrastusten tukemiseksi. Perhehoitoliiton hallitus päättää avustusten jakamisesta, ja avustuksia jaetaan liiton juhlatilaisuuksien yhteydessä. Keväällä 2016 rahastoa kartutti Jyväskylän Zonta-kerho 2:n tekemä lahjoitus.


Lisätietoja rahastoista: talous- ja hallintopäällikkö Amanda Majasaari, puh. 040 310 1444, amanda.majasaari@perhehoitoliitto.fi