Vad är familjevård?

Familjevård innebär att en person som behöver vård utanför det egna hemmet får omvårdnad i en privat familj som en familjemedlem. Familjevården ges av en familjevårdare. Familjevårdare för barn och unga kallas ofta fosterföräldrar och familjen fosterfamilj. Den som vårdas kan vara ett barn, en ung eller en vuxen person. 


I familjevård kan vårdas barn, ungdomar, utvecklingsstörda och handikappade personer, åldringar och rehabiliteringsklienter inom mentalvården. Mest används familjevården inom barnskyddet. Av de barn och unga som placerats utom hemmet befinner sig 40 % i familjevård, av dem 646 i släkt- eller närståendefamiljer (IHV, Barnskydd 2015).


Antalet vuxna i familjevård är under 2000.


Vem kan bli fosterförälder eller familjevårdare?

Som fosterförälder och familjevårdare för vuxna kan godkännas en för uppgiften lämplig person som fått en förberedande utbildning och har de färdigheter som förutsätts för uppgiften som familjevårdare.


Familjevårdaren kan leva i ett parförhållande eller vara ensamboende. I familjen kan finnas egna barn, men det är inte en förutsättning.  Man hoppas att i allt större grad få barnens och ungdomarnas släkt- eller andra närstående familjer som fosterfamiljer.


Ytterligare information: www.sijaisvanhemmaksi.fi