Perhehoitoliiton nuorisotyö

Perhehoitoliiton nuorisotyö tarjoaa vertaistukea sijoitetuille nuorille sekä sijaisperheiden biologisille nuorille. Vertaistoiminta auttaa ja tukee nuorta luomaan perustaa itsenäiselle elämälle. Se tukee nuoren kehitystä, itsetunnon vahvistamista, sosiaalisia suhteita ja identiteetin muodostumista. Nuoria aktivoidaan mukaan toimintaan, jolloin luodaan edellytyksiä osallisuuden lisääntymiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittymiselle.

 

Valtakunnallinen nuorten toiminta

Perhehoitoliiton nuorisotyö järjestää valtakunnallista nuorten toimintaa yhdessä Suomen Sijaiskotinuoret SINUT ry:n kanssa. Nuoret itse päättävät toiminnasta SINUT ry:n johtokunnassa. 

 

Toiminta koostuu ympäri vuoden järjestettävistä leireistä ja tapahtumista, joista löydät lisätietoja Sinut ry:n tapahtumat sivuilta.


Kansainvälinen toiminta

Perhehoitoliitto on kansainvälisen perhehoitojärjestön IFCO:n (International Foster Care Organisation) jäsen. Kun rahoitus järjestyy, voi konferenssin nuorten ohjelmaan päästä mukaan myös Sinujen jäseniä. Esimerkiksi vuonna 2012 IFCO järjesti Bulgariassa, Sofiassa konferenssin, johon osallistui 8 nuorta ja 3 ohjaajaa. Tämän mahdollisti SOS-Lapsikyläsäätiöltä saatu apuraha.