Kansainvälinen yhteistyö

Perhehoitoliitto tekee yhteistyötä pohjoismaisen perhehoitojärjestön NOFCA:n (Nordic Foster Care Association) ja kansainvälisen perhehoitojärjestön IFCO:n (International Foster Care Organisation) jäsenenä. Sekä NOFCA että IFCO järjestävät vuosittain tapaamisia ja konferensseja. NOFCA:n jäseninä on järjestöjä kaikista Pohjoismaista. Perhehoitoliiton lisäksi Suomea NOFCA:ssa edustaa Pesäpuu ry.


Perhehoitoliitto on osallistunut myös Latvian perhehoidon tukijärjestelmän kehittämiseen. Työtä on tukenut Nordplus – Pohjoismaiden ministerineuvoston koulutusohjelma. Lisäksi liitto on tukenut Uudenmaan Sijaiskotiyhdistyksen ja sijaisvanhempi Tapio Patasen koordinoimaa vaate- ja lelukeräystä Latvian sijaisperheissä asuville lapsille.