ipad kuvat 314

Suomen ensimmäinen sijaiskotiyhdistys

Perustettu 20.8.1979

Perhehoitoliitto ry:n jäsen


Toiminnan tarkoitus
• Toimia sijoitettujen lasten ja sijaisvanhemien hyväksi
• Järjestää alan koulutusta ja toimia perhehoidon sisällön
  kehittäjänä
• Mahdollistaa sijaisperheiden keskinäistä kanssakäymistä ja
  virkistäytymistä
• Toimia yhdyssiteenä alan yhteisöihin ja kuntiin
• Jakaa tietoa perhehoidosta