Perhehoitoliiton historiaa

Perhehoitoliitto ry perustettiin vuonna 1983, eli se juhlii 35-vuotista toimintaansa vuonna 2018. Liiton perustivat vuonna 1983 tuolloin olemassa olleet sijaisvanhempien alueyhdistykset Keski-Suomen Sijaisvanhemmat ry, Forssan Seudun Sijaisvanhemmat ry, Savonlinnan Seudun Sijaisvanhemmat ry sekä Uudenmaan Sijaiskotiyhdistys ry. Tänään sijaisvanhempien ja perhehoitajien yhdistyksiä on 21 eri puolilla Suomea ja niihin kuuluu noin 4000 jäsentä.


Järjestö syntyi Keski-Suomeen, koska alueella oli sijaishuollon ja perhehoidon osaamista. Perhehoitoa oli tutkittu Jyväskylän yliopiston tutkimushankkeessa ja ensimmäinen sijaisvanhempien yhdistys oli perustettu tänne vuonna 1979.


Perhehoidolla on pitkä historia, joka ulottuu aikoihin ennen hyvinvointiyhteiskuntaa. Vielä 1900-luvun alkuvuosikymmeninä yksityiset ihmiset pitivät huolta vähäosaisista pientä korvausta vastaan. Näiden kunnan elättien ja huutolaisten varjo vaikuttaa keskusteluun perhehoidosta vielä tänäänkin. Nykyisen kaltainen perhehoito käynnistyi 1900-luvun alussa Sipoossa, jossa Nikkilän sairaalan mielenterveyskuntoutujia sijoitettiin yksityisiin koteihin. Alueella on perhehoitajia jo kolmannessa polvessa.


Tänä päivänä perhehoitoa, sen toimivuutta ja laatua valvotaan enemmän kuin koskaan. Perhehoitajat valmennetaan tehtäväänsä ja perhehoidossa hoidettavien mielipiteitä kuullaan.


Merkkipaaluja liiton historiassa

  • 1983  liitto perustetaan
  • 1984  Perhehoito-lehti perustetaan
  • 1992  perhehoitajalaki voimaan, Sinut ry perustetaan
  • 1994  PRIDE-ennakkovalmennusprojekti käynnistyy
  • 2004  ensimmäiset valtakunnalliset lastensuojelun perhehoidon päivät
  • 2008  Raha-automaattiyhdistyksen tukema sijaisvanhempien rekrytointikampanja Ajoissa kotiin käynnistyy ensimmäisen kerran
  • 2012  perhehoitajalain uudistus voimaan, lastensuojelulain 50 § muutos: perhehoidosta ensisijainen lastensuojelun sijaishuollon muoto
  • 2015 uusi perhehoitolaki astuu voimaan 1.4., läheissijaisvanhemmille oikeus hoitopalkkioon ja kulukorvaukseen sekä käynnistämiskorvaukseen