Perhehoitoliiton hallinto

Perhehoitoliiton ylintä valtaa käyttää kerran vuodessa kokoontuva liittokokous, johon jäsenyhdistykset lähettävät edustajansa. Liittokokous päättää toimintasuunnitelmasta, budjetista, toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä, strategiasta ja muista suurimmista Perhehoitoliiton linjauksista.


Liittokokous valitsee Perhehoitoliitolle hallituksen, jossa on puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä ja kolme varajäsentä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan 2-vuotiskausien määrää ei ole rajattu. Muut jäsenet voidaan valita enintään kahdeksi 3-vuotiskaudeksi peräkkäin.