Perhehoitoliitto ry

Perhehoitoliitto ry on valtakunnallinen perhehoidon asiantuntijajärjestö, joka vaikuttaa, viestii, neuvoo ja kouluttaa perhehoitoon liittyvissä asioissa ja tukee perhehoitajia, sijaisvanhempia ja perhehoidossa hoidettavia lapsia ja aikuisia. Liitto tekee yhteistyötä kuntien ja järjestöjen kanssa sekä toimii kansainvälisissä verkostoissa perhehoidon kehittämiseksi.


Perhehoitoliitto ry on perustettu vuonna 1983. Sen toimipaikka on Jyväskylässä. Perhehoitoliittoon kuuluu 21 perhehoitajien ja sijaisvanhempien alueellista jäsenyhdistystä, joissa on noin 4000 jäsentä.


Toiminnan tavoitteet

 

Perhehoitoliiton toiminnan tavoite on turvata mahdollisimman monelle huolenpitoa tarvitsevalle oikeus ja mahdollisuus kasvaa ja elää perheessä.


Perhehoitoliiton toiminnan tarkoituksen ja tavoitteen toteutuminen edellyttää hyvää perhehoitoa ja jaksavia perhehoitajia. Silloin perhehoito vastaa hoidettavien tarpeisiin ja perhehoitoa voidaan pitää yhteiskunnassamme merkityksellisenä hoitomuotona niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin. Perhehoidon määrän lisääminen on maassamme myös valtiovallan asettama tavoite, mutta tavoite ei ole mahdollinen, ellei perhehoitajien toimintaedellytyksiä turvata muun muassa tukitoimia kehittämällä ja lisäämällä.

 

Perhehoitoliiton vuosien 2015–2018 strategiset painopistealueet:

  • Vaikuttaminen

  • Perhehoidon vahvistaminen - tuen kehittäminen

  • Jäsenyhdistystoiminta

  • Omarahoituksen kehittäminen