Hyvä ja turvallinen arki perheessä

Perhehoito on vammaisen lapsen, nuoren, aikuisen tai ikääntyneen hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan tai hoidettavan kodissa.


Perhehoito voi olla lyhytkestoista tai jatkuvaa kestäen vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Lyhytaikainen perhehoito on yksi vaihtoehto eripituisiin tilapäishoidon tarpeisiin.Tule mukaan FASD Suomi -verkostoon!

Kehitysvammaliitto on perustanut valtakunnallisen FASD Suomi -verkoston. Verkoston tavoite on vahvistaa FASD-osaamista, levittää tietoa sikiöaikaisesta alkoholialtistuksesta ja sen vaikutuksista, kehittää tarvittavia tuki- ja kuntoutuspalveluja sekä parantaa FASD-lasten, -nuorten ja -aikuisten asemaa yhteiskunnassa.


Lisätietoja täältä tai Kehitysvammaliiton FASD-koordinaattori Sari Somerilta, sari.somer@kvl.fi, puh. 044 906 3765