Toimeksiantosopimus

Toimeksiantosopimus on asiakirja, jossa perhehoitaja ja sijoittava kunta sopivat perhehoitoon liittyvät molemminpuoliset oikeudet ja velvollisuudet. Toimeksiantosopimus sitoo sen tekijöitä noudattamaan sopimusta. Sopimus on kahden osapuolen välinen, ja siksi sen tekeminen edellyttää aina neuvottelua siinä sovittavista asioista. Toimeksiantosopimus tehdään myös lyhytaikaisesta perhehoidosta.


Toimeksiantosopimus tulee tehdä ennen sijoittamista. Se tulee tarkistaa tilanteen muuttuessa ja toisen sopijapuolen sitä esittäessä. Sopimusta ei voi muuttaa yksipuolisesti. Myös sen tarkistaminen edellyttää neuvottelua. Toimeksiantosopimuksella toimivat sukulais- tai läheissijaisvanhemmat ovat asemansa ja oikeuksiensa puolesta vastaavassa asemassa kuin muutkin toimeksiantosuhteiset perhehoitajat.


Tutustu uudistettuun toimeksiantosopimuslomakkeeseen:

Toimeksiantosopimus_yleinen 2016_koneella taytettava paivitetty 30.1.2018 (docx) (50.6 KB)


Ikäihmisten perhehoitoon räätälöidyn toimeksiantosopimuslomakkeen saat ladattua tästä.


Tärkeää tietää

  • Perhehoitajan status määräytyy toimeksiantosopimuksen myötä.

  • Toimeksiantosuhde ei ole työsuhde. Perhehoitaja ei ole työsuhteessa kuntaan (Työsopimuslaki 2001).

  • Perhehoitajan eläketurvasta säädetään julkisten alojen eläkelaissa (2016).

  • Perhehoitajan tapaturmavakuutuksesta säädetään työtapaturma ja ammattitautilaissa (2015).

  • Toimeksiantosopimusta tehtäessä tulee hoidettavan asiakas-, jälkihuolto-, hoito- tai palvelusuunnitelma sekä kunnan perhehoidon toimintaohje olla käytettävissä.

  • Perhehoitoliiton julkaisemasta oppaasta Hyvää perhehoitoa – toimeksiantosuhteisen perhehoidon tietopaketti löytyvät yksityiskohtaiset ohjeet toimeksiantosopimuksen tekemiseen. Tietopaketin voit tilata täältä.