Perhehoitajan asema toimeksiantosuhteisessa perhehoidossa

Perhehoitajan asemaa määrittävät perhehoitolaki ja siihen liittyvät muut lait, kuten esimerkiksi työtapaturma- ja ammattitautilaki, sairausvakuutuslaki, työttömyysturvalaki ja julkisten alojen eläkelaki.

 

Perhehoitaja ja sijoittava kunta tai kuntayhtymä solmivat perhehoidosta toimeksiantosopimuksen, jossa sovitaan molemminpuoliset oikeudet ja velvollisuudet.

 

Toimeksiantosuhde ei ole työsuhde. Toimeksiantosuhteinen perhehoitaja ei ole myöskään yrittäjä. Perhehoitolain mukaan perhehoitajalle maksetaan toimeksiantosopimuksessa sovittua hoitopalkkiota ja kulukorvausta, jotka ovat veronalaista tuloa.