Miten perhehoito järjestetään?

Perhehoidon järjestäminen ja sen valvonta on kunnan tehtävä. Kunta päättää, tarjoaako se perhehoitoa lastensuojelun, kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden sekä ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien hoitomuotona. Kunta myös vastaa ja tekee päätökset siitä, miten se järjestää perhehoitopalvelut.


Kunnat järjestävät perhehoitoa toimeksiantosuhteisena tai ostavat perhehoidon ammatilliselta perhekodilta.


Kunta voi järjestää toimeksiantosuhteisen perhehoidon palvelukokonaisuuden itse eli muun muassa rekrytoida, valmentaa, kouluttaa ja järjestää tuen perhehoitajille. Perhehoito voidaan järjestää myös esimerkiksi kuntayhtymän tai alueellisen perhehoitopalveluista vastaavan yksikön toimesta, jolloin yksikkö muun muassa rekrytoi ja valmentaa sijaisperheitä ja perhehoitajia kuntien tarpeisiin. Kunta voi myös ostaa perhehoitoa ja/tai erilaista perhehoidon tukea perhehoitopalveluja tuottavilta tahoilta.


Toimeksiantosuhteisessa perhehoidossa kunta/kuntayhtymä ja perhehoitaja tekevät toimeksiantosopimuksen. Toimeksiantosuhde ei ole työsuhde. Toimeksiantosuhteisia perhehoitajia toimii myös toiminimellä.


Toimeksiantosopimussuhteiset perhehoitajat ja perhekodin hyväksyy kunta tai kuntayhtymä.


Järjestäessään perhehoitoa ostopalveluna kunta tai kuntayhtymä tekevät sopimuksen yksityisen perhehoidon tuottajan kanssa. Ammatillista perhehoitoa säätää laki yksityisistä sosiaalipalveluista (2011). Lisätietoa saa aluehallintovirastoista ja verkosta osoitteesta www.apkl.fi.