Kuka voi ryhtyä
sijaisvanhemmaksi tai perhehoitajaksi?

Sijaisvanhemmaksi ja aikuisten perhehoitajaksi voi ryhtyä tehtävään sopiva henkilö, joka on saanut ennakkovalmen-
nuksen ja jolla on vaadittavat perhehoitajan tehtävään edellytettävät valmiudet.


Perhehoitajaksi voi ryhtyä parisuhteessa tai yksin elävä. Perheessä voi olla omia lapsia, mutta sitä ei edellytetä. Sijaisperheiksi toivotaan yhä enemmän lasten ja nuorten sukulais- tai muita läheisperheitä.


Sijaisvanhemmaksi ja perhehoitajaksi tullaan yhteistyössä kunnan, kuntien yhteisen alueellisen perhehoitoyksikön tai muun perhehoitopalveluja tuottavan tahon kanssa käymällä ennakkovalmennus ja tekemällä toimeksiantosopimus sijoittavan kunnan kanssa.


Perhehoitolain perusteella perhehoitajan tulee suorittaa valmennus ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä. Perhehoitajiksi ryhtyvien lapsen sukulais- ja läheisperheiden valmennus voidaan järjestää viimeistään vuoden sisällä sijoituksesta. Valmennuksen tulee olla riittävän pitkä ja prosessinomainen ja sen tulee sisältää perhehoitajan asemaa, velvollisuuksia ja lainsäädäntöä koskeva osuus. Valmennuksen perusteella tehdään kirjallinen arviointi perhehoitajaksi ryhtyvän valmiuksista ja edellytyksistä toimia perhehoitajana. Lastensuojelun perhehoidon valmennuksessa tulee huomioida myös sijoitettavien lasten ja nuorten erityisryhmät.


Riippumatta perhehoitajaksi ryhtyvän koulutuksesta tai työkokemuksesta on ennakkovalmennus henkilökohtaisena prosessina oleellisen tärkeä osa perhehoitajan tehtävään valmentautumista.


Lue tarkemmin perhehoitajilta vaadittavista valmiuksista perhehoidon eri muotojen kohdalta: