Tukea, huolenpitoa ja koti


Perhehoito on psyykkisesti sairastuneen henkilön asumisen ja tuen järjestämistä perhehoitajan kodissa. Perhehoito voi olla jatkuvaa kestäen jopa useita vuosia tai vuosikymmeniä. Lyhytaikainen perhehoito on hyvä vaihtoehto, kun tarvitaan tilapäistä hoitoa ja huolenpitoa. Perhehoito sopii erityisesti henkilöille, jotka tarvitsevat psyykkisen sairauden vuoksi vahvaa tukea tai emotionaalista turvaa.


Mielenterveyskuntoutujien perhehoidon tavoite on tukea kuntoutumista, parantaa ja säilyttää toimintakykyä, opetella vuorovaikutustaitoja sekä lisätä henkilön valmiuksia toimia omassa lähiympäristössään ja yhteiskunnassa. Tavoitteena on lisäksi tukea kuntoutujaa löytämään omat voimavaransa sekä ohjata häntä terveiden elämäntapojen, oikean ravitsemuksen ja liikunnan pariin. Mieluisan harrastuksen löytäminen ja ylläpitäminen lisäävät elämänlaatua.