Lastensuojelun perhehoito

Lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja sitä toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.  (Lastensuojelulaki 2007).


Lastensuojelun lähtökohta on aina vanhempien tukeminen siten, että nämä lapsen oikeudet toteutuvat hänen omassa kodissaan. Aina tämä ei kuitenkaan toteudu, ja silloin lapsi tarvitsee kodin ulkopuolista sijoituspaikkaa.


Lastensuojelun perhehoidosta tuli sijaishuollon ensisijainen hoitomuoto 1.1.2012 alkaen.


Perhehoitoa käytetään sekä lastensuojelun avohuollon tukitoimena että sijaishuoltona huostaan otetuille lapsille ja nuorille. Perhehoito voi myös olla osa nuoren jälkihuoltoa 21 ikävuoteen saakka.


Sijaishuoltona perhehoito voi olla toistaiseksi jatkuvaa tai määräaikaista. Puhutaan myös pitkä- ja lyhytaikaisesta perhehoidosta sekä kriisiperhetoiminnasta. Suomessa huostaanotto jatkuu lastensuojelulain mukaan aina toistaiseksi ja vastaavasti huostaan otetun lapsen perhehoito on myös toistaiseksi jatkuvaa.