Palvelut yhdistyksille

Neuvonta ja ohjaus

Perhehoitoliiton jäsenyhdistykset saavat tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa muun muassa yhdistyksen talouden hoidossa ja lakisääteisten tehtävien ja velvoitteiden toteuttamisessa tai yhdistysten erityistilanteissa. Tukeminen ja neuvonta tapahtuvat pääosin puhelimitse, mutta liitto pyrkii järjestämään myös yhdistyskäyntejä.

Jäsenrekisterin ylläpito ja jäsenlaskutus

Perhehoitoliitto ylläpitää jäsenyhdistystensä jäsenrekisteriä ja perii keskitetysti yhdistysten jäsenmaksut. Yhteisestä jäsenrekisteristä yhdistysten jäsensihteerit saavat muun muassa jäsenluettelot ja osoitetarrat. Liiton toimistosihteeri opastaa tarvittaessa yhdistyksiä jäsenrekisterin käytössä.


Kirjaudu jäsenrekisteriin täällä (yhdistysten jäsensihteereille). Tunnuksia voi pyytää toimistosihteeriltä.


Lisätietoja: toimistosihteeri Leena Havila-Jokinen, puh. 040 310 1440, toimisto@perhehoitoliitto.fi

Huomioimiset

Perhehoitoliitto myöntää pitkään toimineille perhehoitajille yhdistyksen anomuksen mukaisesti ansiomerkkejä ja -mitaleita. Hopeisen ansiomerkin saa yli 5 vuoden toiminnasta perhehoitajana, kultaisen yli 10 vuoden toiminnasta ja ansiomitalin yli 20 vuoden toiminnasta perhehoitajana.


Ansiomerkin hakuohje löytyy tästä ja hakemuslomakkeen saat täältä.


Lisätietoja: toimistosihteeri Leena Havila-Jokinen, puh. 040 310 1440, toimisto@perhehoitoliitto.fi.

Jäsenjärjestöavustus

Raha-automaattiyhdistys myöntää jäsenjärjestöavustuksia, joiden tarkoitus on vahvistaa kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä. Avustus myönnetään keskusjärjestölle, joka myöntää edelleen avustuksia alueyhdistyksille sekä valvoo avustuksen käyttöä. Keskusjärjestö voi kohdentaa avustuksia, nk. toimintatonneja, esimerkiksi vapaaehtoistoimintaan tai vertaistukeen sekä erilaisiin määräaikaisiin hankkeisiin, tapahtumiin, kampanjoihin, alueen yhteisiin hankkeisiin osallistumiseen jne. Vuodelle 2017 Perhehoitoliitto sai jäsenyhdistyksilleen jaettavaa avustusta 22 000 euroa.


Lisätietoja: talous- ja hallintopäällikkö Amanda Majasaari, puh. 040 310 1444, amanda.majasaari@perhehoitoliitto.fi

Nuorten toiminta

Perhehoitoliiton nuorisotyön kautta voi hakea avustusta yhdistysten nuorten toimintaan. Lue lisää täältä.