harjoittelija2

PePPi-hanke: Vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa 2012-2017


PePPi–hanke on kolmen lastensuojelujärjestön, Pelastakaa Lasten, Perhehoitoliiton ja Pesäpuun yhteinen hanke. Se toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella (STEA alk. 2017) ja on osa sen Emma & Elias -avustusohjelmaa.


Hankkeen toiminta ajoittuu vuosille 2012-2017. Hanketta hallinnoi Pelastakaa Lapset ry.


Vuonna 2017 hankkeen toiminta jatkuu valtakunnallisena kolmen, Helsingissä työskentelevän työntekijän voimin.


Tutustu PePPi-hankkeen sivuihin täällä. PePPin löydät myös Facebookista.


Hankkeen keskeinen tavoite on edistää järjestölähtöisin keinoin perhehoidossa elävien lasten ja nuorten sekä sijaisperheiden sosiaalista hyvinvointia, turvata perhehoidossa elävien lasten ja nuorten elämässä pysyvyyttä ja jatkuvuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä.