Kaikkien perheiden Suomi (2013-2016) ja jatkohanke (2017-2019)

Monimuotoiset perheet -verkoston Kaikkien perheiden Suomi -hankkeessa kerätään perheiden moninaisuutta koskevaa tietoa ja välitetään sitä eteenpäin päättäjille ja ammattilaisille. Voimaa vaikuttamiseen haetaan yhteisestä verkostosta. Hankkeen avulla pyritään vaikuttamaan esimerkiksi perhevapaajärjestelmään sekä perheiden tukemiseen. Hankkeen tavoite on, että monimuotoisissa perheissä elävien lasten ja vanhempien asema ja palvelut parantuvat ja he kokevat voivansa olla ylpeitä omasta perheestään.


Hanketta hallinnoi Sateenkaariperheet ry. Hanke on osa RAY:n (STEA alk. 2017) Emma & Elias -avustusohjelmaa. Hankkeen projektipäällikkönä toimii FT Anna Moring (anna.moring@monimuotoisetperheet.fi) ja suunnittelijana TtM Jenni Kerppola-Pesu (jenni.kerppola-pesu@monimuotoisetperheet.fi).


Monimuotoiset perheet ‐verkosto koostuu järjestöistä, jotka paneutuvat perhe‐elämän erityiskysymyksiin kukin omasta näkökulmastaan. Järjestöjen kohderyhmiä yhdistävät arkielämää hankaloittavat lait ja käytännöt, jotka eivät tunnista kaikkia perheitä. Perheiden moninaisuuden huomioimisessa ei ole kyse vähemmistöistä, vaan meistä kaikista. Moninaisuuden huomioiminen ei merkitse lisää hankaluuksia, vaan päinvastoin ehkäisee niitä.


Adoptioperheitä on Suomessa arviolta 1 % kaikista lapsiperheistä, monikulttuurisia ja kahden kulttuurin perheitä 5 %, lapsikuolemaperheitä 1 %, nuorten leskien perheitä 2 %, tahtomattaan lapsettomia perheitä 15 %, perhehoitoperheitä 1 %, sateenkaariperheitä 2 %, monikkoperheitä 3 %, uusperheitä 15 % ja yhden vanhemman perheitä 20 %.


Perhehoitoliitto ry on verkoston jäsen.


Lue lisää hankkeesta verkoston kotisivuilta.